Een inspirerende en stimulerende omgeving draagt bij aan de creativiteit en het welzijn van mensen. BKO staat voor deskundig ontwerpen waarbij verder gekeken wordt dan het gangbare. Projecten worden professioneel en met aandacht gerealiseerd. Een ontwerp is geslaagd wanneer een gebruiker er zich thuis voelt en de omgeving als comfortabel wordt ervaren. Ruimtes dienen elkaar te versterken en sfeer te brengen, zonder dat ze zich aan de gebruiker opdringen. Dit zie je terug in de creatieve oplossingen en het kleur- en materiaalgebruik, met oog voor detail.